玖玖玖在线精品播放_免费短视频软件精品一区二区_国产乱对刺激对白视频在线_久久亚洲精品无码福利播放

【引】字的基本信息(怎么讀,拼音)

拼音:yǐn

注音:ㄧㄣˇ

筆順讀寫(xiě):橫折、橫、豎折折鉤、豎

引的筆順
部首:
筆畫(huà)數: 4
結構: 左右
繁簡(jiǎn)對應:
五筆: XHH
五行:
部外筆畫(huà): 1
統一碼: 5F15
倉頡: NL
鄭碼: YZI
四角: 12200
電碼: 1714
區位: 5093
英語(yǔ)翻譯: to pull, draw out, attract; to stretch
異體字: ???????
  • 基本解釋

  • 詳細解釋

  • 康熙字典

  • 說(shuō)文解字

1.拉,伸:~力?!?span id="9wozhab" class="add_opacity">[hao86.com好工具]頸?!话l(fā)?!愿吒?。

2.領(lǐng),招來(lái):~見(jiàn)?!??!??!珜??!]。拋磚~玉。

3.拿來(lái)做證據、憑據或理由:~文?!?。援~。

4.退卻:~退?!?。

5.舊時(shí)長(cháng)度單位,一引等于十丈。

6.古代柩車(chē)的繩索:發(fā)~(出殯)。

動(dòng)詞

(1) (會(huì )意。從弓丨。丨表示箭。箭在弦上,即將射發(fā)。本義:拉開(kāi)弓)

(2) 同本義

引,開(kāi)弓也?!墩f(shuō)文》

君子引而不發(fā),躍如也?!睹献印?/p>

引弓而射?!痘茨献印ふf(shuō)林訓》

臣為王引弓,虛發(fā)而下鳥(niǎo)?!稇饑摺こ摺?/p>

長(cháng)城以后,引弓之國,受命單于?!妒酚洝ば倥袀鳌?/p>

丁壯者,引弦而戰?!痘茨献印と碎g訓》

柄鐵折疊環(huán)復…引之長(cháng)丈許?!鳌?魏禧《大鐵椎傳》

(3) 又如:引手(引箭手);引弓(拉弓);引滿(mǎn)(拉弓至滿(mǎn))

(4) 拉,牽挽

人方引嬰兒而欲投之江中。嬰兒啼?!秴问洗呵铩げ旖瘛?/p>

引相如去?!妒酚洝ちH藺相如列傳》

引車(chē)避匿。

友人慚,下車(chē)引之。元方入門(mén),不顧(引之),拉他(表示好感)?!妒勒f(shuō)新語(yǔ)·方正》

(5) 又如:引日(拉轉日輪);引手(拉回手);引曳(牽拉)

(6) 延長(cháng);延續

子子孫孫,忽替引之?!对?shī)·小雅·楚茨》

(7) 又如:引日(拖延時(shí)日);引年(延長(cháng)年壽);引時(shí)(遷延時(shí)日)

(8) 伸著(zhù)

引首顧曰?!R中錫《中山狼傳》

使者持刀趨前,濟引頸待之?!缎绿茣?shū)·卓行傳·甄濟》

(9) 又如:引首(伸長(cháng)頭頸,抬起頭。形容殷切盼望);引手(伸手);引頸(伸長(cháng)頸項);引臂(伸臂)

(10) 牽連;攀供

果引張勝?!稘h書(shū)·李廣蘇建傳》

(11) 又如:引附(攀附);引逮(株連捕)

(12) 引導

引之表儀?!蹲髠鳌の墓辍?/p>

(13) 又如:引轉(扭轉;轉回);引風(fēng)吹火(引風(fēng)助火勢。喻指煽風(fēng)點(diǎn)火,加重事態(tài));引商刻羽(指講究聲律、造詣很深,有很高成就的音樂(lè )演奏)

(14) 帶領(lǐng)

復夜引兵?!顿Y治通鑒·唐紀》

(15) 又如:引奏(向帝王稟告、上書(shū));引領(lǐng)(帶領(lǐng));引線(xiàn)(告密、引路捕人者)

(16) 引決、自盡

感三良之殉秦兮,甘捐生而自引?!段倪x·潘岳·寡婦賦》

(17) 又如:引決(自殺);引訣(引決);引藥(服毒自殺)

(18) 援引

不宜妄自菲薄,引喻失義?!T葛亮《出師表》

引入上諭中?!濉?梁?jiǎn)⒊蹲T嗣同傳》

(19) 又如:引喻失義(援引例證以明理而失去大義);引經(jīng)據古(引用經(jīng)史古籍中的文句或故事作為根據)

(20) 薦舉

兩人相為引重,其游如父子然?!妒酚洝の浩湮浒埠顐鳌?/p>

(21) 又如:引援(推舉;引薦);引預(引薦,使之參與)

(22) 招致

必親引問(wèn)?!顿Y治通鑒·唐紀》

(23) 又如:引納(招致接納);引惹(招惹)

(24) 執持 。如:引杖(持杖);引杯(舉杯。指喝酒)

(25) 退避

自引而起?!稇饑摺ぱ嗖摺?/p>

引次江北?!顿Y治通鑒》

(26) 又如:引避(引退,回避);引遁(退卻,逃走)

(27) 選用 。如:引賢(選用賢才)

(28) 吸引

引入黃婆洞?!稄V東軍務(wù)記》

(29) 又如:引類(lèi)呼朋(呼引同類(lèi));引狗入寨(比喻主動(dòng)把敵人或壞人引進(jìn)來(lái));引流(導引水流)

(30) 辭職 。如:引老(告老。年老辭官);引去(離去;退去)

(31) 舉起;豎起

引其匕首提秦王,不中,中柱?!稇饑摺ぱ嗖摺?/p>

(32) 又如:引耳(豎著(zhù)耳朵);引飲(舉杯而飲)

(33) 承認

權引咎責躬?!度龂尽侵尽?/p>

(34) 又如:引伏(服罪);引過(guò)(承認過(guò)失);引罪(承認罪過(guò))

(35) 延請

公子引侯生坐上坐?!妒酚洝の汗恿袀鳌?/p>

(36) 取過(guò)來(lái),拿出

引佩刀?!稘h書(shū)·李廣蘇建傳》

引壺觴?!獣x· 陶淵明《歸去來(lái)兮辭》

名詞

(1) 引車(chē)前行的皮帶

縣縣常以結引馳外為務(wù)?!盾髯印ね醢浴?。注:“引,讀為靷。靷,引軸之物?!?/p>

屬引?!秲x禮·既夕禮》。注:“引,所以引柩車(chē),在軸遁曰紼?!?/p>

執引者三百人?!吨芏Y·大司徒》

(2) 卷首語(yǔ);序言 。如:小引

(3) 樂(lè )曲體裁之一,有序奏之意

故聆曲引者,觀(guān)法于節奏?!R融《長(cháng)笛賦》

(4) 又如:引辭(宋元戲曲演唱時(shí)第一支曲子的泛稱(chēng),用以引起劇情)

(5) 指商人運銷(xiāo)貨物的憑證

令客人赴官請引,自于茶園買(mǎi)茶…——《宣和遺事》

(6) 又如:引行公店(鹽商聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的機構);鹽引;茶引

(7) 通行執照

央李員外衙門(mén)上下打點(diǎn)使用了錢(qián),見(jiàn)了大嚴,給引還鄉?!毒劳ㄑ浴?/p>

形容詞

長(cháng)久

常有高猿長(cháng)嘯,屬引凄異?!端?jīng)注》

量詞

長(cháng)度單位 。古代以十丈為一引。今為市引的簡(jiǎn)稱(chēng)。1公里=30引

引【寅集下】【弓部】 康熙筆畫(huà):4畫(huà),部外筆畫(huà):1畫(huà)

〔古文〕?《唐韻》余忍切《集韻》《韻會(huì )》《正韻》以忍切,??音蚓?!墩f(shuō)文》開(kāi)弓也?!缎煦C曰》象引弓之形?!吨芏Y·冬官考工記》維體防之,引之中參。

《廣雅》演也?!兑住だM辭》引而伸之。

《爾雅·釋詁》長(cháng)也?!夺層枴纷幼訉O孫引無(wú)極也?!稌?shū)·梓材》引養引恬。

相牽曰引?!抖Y·檀弓》喪服,兄弟之子,猶子也。蓋引而進(jìn)之也?!对]》牽引進(jìn)之,同于己子?!妒酚洝で厥蓟始o》諸生轉相告引。

《集韻》導也?!妒酚洝ろn長(cháng)孺傳》奉引墮車(chē),蹇?!对]》爲天子導引而墮車(chē),跛。

卻也?!抖Y·玉藻》侍坐,則必退席。不退,則必引而去君之黨?!对]》引,卻也。

相薦達曰引?!妒酚洝の浩浜顐鳌穬扇讼酄懸??!对]》相薦達爲聲勢?!夺釢h·張皓王龔傳論》顯登者以貴塗易引。

服氣法曰道引?!肚f子·刻意篇》道引之士,養形之人?!妒酚洝ち艉钍兰摇返酪皇撤Y。

治疾法有撟引?!妒酚洝け怡o傳》鑱石撟引?!对]》謂爲按摩之法,夭撟引身,如熊顧鳥(niǎo)伸也。

十丈爲引?!肚皾h·律歷志》其法用竹爲引,高一分,廣六分,長(cháng)十丈。引者,信也?!对]》信讀曰伸,言其長(cháng)。

《廣韻》《正韻》羊晉切《集韻》《韻會(huì )》羊進(jìn)切,??蚓去聲?!都崱窢颗=曇??!抖Y·檀弓》弔於葬者,必執引?!妒琛芬?,柩車(chē)索也。

《集韻》一曰曲引?!恫嚏摺で俨佟酚兴細w引。

引古作??。

說(shuō)文解字

引【卷十二】【弓部】

開(kāi)弓也。從弓丨。余忍切〖注〗臣鉉等曰:象引弓之形。

說(shuō)文解字注

(引)開(kāi)弓也。開(kāi)下曰張也。是門(mén)可曰張。弓可曰開(kāi)。相爲轉注也。施弦於弓曰張。鉤弦使滿(mǎn)、以竟矢之長(cháng)亦曰張。是謂之引。凡延長(cháng)之偁、開(kāi)導之偁皆引申於此。小雅楚茨、大雅召旻毛傳皆曰。引、長(cháng)也。從弓丨。此引而上行之丨也。爲會(huì )意。丨亦象矢形。余忍切。十二部。